Historie tohoto místa se začala psát již ve 4. století, kdy tudy procházela keltská cesta využívaná hlavně kupci. Následně ji používali i Slované. Projíždějící zde zastavovali za účelem přenocování a doplnění zásob vody, proto bylo místo pojmenováno Dobrá voda.

Jak čas plynul, začal zde hospodařit klášter dominikánek u sv. Anny na Starém Městě pražském. Mlýn byl vybudován v 15. století a první písemná zmínka o něm je z počátku 16. století. Usedlost jako zázrakem přežila všechny pohromy bouřlivých dob od husitských válek až po Třicetiletou válku. Dominikánky zde hospodařily až do 18. století, kdy během církevních reforem Josefa II. přišly o klášter a veškerý majetek.

Mlýn poté přináležel k průhonickému velkostatku, dnes součásti známého Průhonického zámku.

Začátkem 20. století přichází mlýn do rukou rodiny Veselých a začíná se hospodařit na přilehlých polnostech. Přistavují se zemědělské budovy a mění se využití mlýnu.

Je neuvěřitelné, jak si toto místo zachovává historický ráz až do dnešních dnů. Jako by nad mlýnem stále bděly dominikánky s jejich harmonií klidu a bezpečí.

Navzdory tomu, že se nacházíme pouhých pět minut jízdy od metra Háje. Najednou se ocitáme na kouzelné samotě obklopené zelení s mnoha malebnými zákoutími. Potůček protékající naší zahradou vtéká do Botiče. Mnohé přírodní scenérie zde vybízejí ke svatebnímu focení. Pravděpodobně se sami sebe zeptáte: opravdu jsem v Praze?

Mlýn na dobré vodě

Historie